LE PLASTIQUE C'EST CHIC!


SCENOGRAAF

TENTOONSTELLING

MODEMUSEUM HASSELT

15.4.2011


In 2010 kreeg ik van het Modemuseum van Hasselt de opdracht om in de grote zaal van het museum een tentoonstelling te ontwerpen rond de werken van de excentrieke juweelontwerper Daniël Von Weinberger. In mijn ontwerp werd het uiterlijk van de zaal drastisch gewijzigd door alles in de ruimte te bekleden met zwarte kunststof, dit ondermeer om het zonlicht te weren. Door de omvang van de tentoongestelde objecten was ik verplicht een bepaalde circulatieroute voor de bezoekers te ontwerpen, dus plaatste ik centraal in de ruimte een catwalk van waarop de bezoekers de objecten konden bewonderen. Hierdoor plaatste ik de bezoeker in een tegenovergestelde situatie. De tentoonstelling werd geopend op 14.4 en werd gesloten op 5.6.2011. Een documentaire over de tentoonstelling was op 8.5.2011 te zien op Cobra.tv op Canvas.